Μεταλλικό Cold Water Coffee Dripper 10 Cups

Αυτό το Drip tower της Tiamo είναι ακριβώς το ίδιο με το ξύλινο 10 cup Dripper.

Ο μηχανισμός είναι ο ίδιος με την μόνη διαφορά του εξωτερικού σκελετού στήριξης.

Category: Cold Water Coffee Drippers  SKU: ΑCC-ΕSΡ-FΙL-013